Kitakujo 

Esperanto-vorto = Kitaka afikso / Esperanto-sóno = Kitáka gubándu

Laŭ bazaj radikoj / Loŋ uráhari daháturi

Adjektivoj / Òjta-sónori

Prefiksoj / pìrebánduri
1. -famili-(#L) dźja- Ĉin.: [jiā] (en 家庭 [jiātíng], 家屬 [jiāshŭ]) dźjadújka tjurka (kiel familio)
2. -familieg-(#L) dźjo-(#1) dźjourála urala (kiel familiego)
3. -grup-(#L) zu- Ĉin.: () [] zusláva slava (kiel grupo)
4. -lingva ki- Sva.: kiswahili kivéna rus-lingva
Sufikso / pasbándu
1. simila -ems-(#1) Turk.: -(i)msi gjúpemsa stulteca

Numeraloj / Tàlu-sónori

1. foje -mul(#1) Kiĉ.: -mul ojn-mul(#1) unufoje
2. naskito -ujz- Turk.: -üz (-iz) ekujzori ĝemeloj

Pronomoj / Svenàmi-sónori

Prefiksoj / pìrebánduri
1. ajn dew-(#1)(#J) Mn.Pr.: dêiwas, deiwas, deiws, deywis + Ĉeĥ.: dew-náne kiu ajn
2. nemt-(#2) Hung.: nem + Mong.: medeh nemt-kve
3. nevim-(#2) Ĉeĥ.: ne + Ĉeĥ.: vím nevim-kvo kio ajn
4. śvî-(#3)(#J) Enc.: še(#4) "ne" + Ĉeĥ.: śvîkve kiu ajn
5. kiu scias namt- Jap.: nan(i) + Mong.: medeh namt-kvílan kiu scias kie
Sufiksoj / pasbánduri
1. ajn -libe(#1) Rus.: -либо [libo] & Lat.: -libet kve-líbe kiu ajn
2. -vujs(#2) Ger.: würde & Angl.: would
& Pŝt.: wú- [ŭu-] + Lat.: esse
kve-vujs
3. ĉiu [pron.] -pan- Gr.: παν [pan] vo-pan-e ni ĉiuj
4. nur [pron.] -tik- Lit.: tik vo-tik-e nur ni

Substantivoj / Àsi-sónori

Prefiksoj / pìrebánduri
1. antaŭa geo- Kant.: geo6 geogódipi en/ dum la antaŭa jaro
2. ĉiu- moj- Vj.: mọi moj-dín(aw) ĉiutage
3. ligno- pu- Fin./Est.: puu pupláto breto
4. muzik-; son- pû-(#1) Gua.: pu síli kordo
5. rivero de ći- Ind.: ci ći-ajásu rivero de erco(j)
6. sekva raj- Jap.: rai- rajdíno sekva tago
Sufiksoj / pasbánduri
1. arbo -aswu Aĉum.: asw?u 'tree' bátil-àswu prunarbo, prunujo
2. estonta -raŋ Gua.: śáti-raŋ fianĉino (estonta edzino)
3. iama, eksa -kwe Gua.: -kue(-ngue) dóstu-kwe eksamiko
4. -infano, -fil(in)o -ajś- Sr.: yaazu [jâŝi]® + parta inversigo Paol-ajśu Paŭlo-filo
5. kara -cin(#1) Naŭ.: -tzin Rénu-cin kara Reneo
6. -likvo -us-(#2) Mon.: ус [us] dítuso lakto
7. paĉjo … -apja(#3) Tulu.: appa, appè Mónu-apja paĉjo Monuo
8. panjo … -ama(#3) Tam.: ammaa Íti-àma panjo Itino
9. -planto -ilć- Snĉ.: -iɬč málseŋ-ilći mirtelujo
10. regiono -akti Gl.: -actis Rújg-akti regiono Rugeno
11. riverego -ali Trk.: ala Bêrali bruna riverego
12. salo -śjo(#4) Jap.: shió píkaśjo kuir-salo
13. sam-X-ano -daś- Turk.: -daş dîn-daśo samreligiano
14. sen -a -tlena Hung.: -tlen súvotlena senakva

Verboj / Gèra-sónori

Por tio ekzistas diversaj grupoj de afiksoj, kiuj troviĝas jene:

Sciencaj afiksoj / Ílmari gubánduri

Mi reordigis ĉion ĉi tie laŭ la libro "Esperanto-pola vortaro", paĝoj 15-17.

prefiksoj / pirebánduri

1. bi- Lat. ĥem. snew- Eg.: snéwe snewbéśa bimetala
snewújvi bigamio
2. centi- Lat. fiz. juz- Uzb.: juz '100' juzśikáli centilitro
3. deci- Lat. fiz. môz-(#1) el zom inversante la sekvon de la literoj môzśikáli decilitro
4. deka- Gr. fiz. zom- Ling.: zómi 'zehn' zomśikáli dekalitro
5. di-(#2) Gr. ĥem. snew- Eg.: snéwe snewjáŋido,
snewíltido
dioksido
6. giga- Gr. fiz.: 109, komp. ljun- Keĉ.: lluna ljunvólto gigavolto
7. hekto-(#P) Gr. fiz. ŋam- Ling.: nkámá ŋamśikáli hektolitro
8. hiper- Gr. fiz. úpar- varianto de úpre' "super" ùpardéna hipersona
ùparrúwa hiperaktiva
9. hipo- Gr. ĥem., fiz. zim- varianto de zem' "sub" zimjóndazito hipoklorito
10. infra- Lat. fiz. zimrúda infraruĝa
11. kilo- Gr. fiz.: 103 ŋin- Vj.: nghìn ŋinćígo kilometro
12. makro- Gr.   roa- Maor.: roa roavisárdo makrokosmo
13. mega- Gr. 106 sej-(#3) Mong.: сая [saja] + ablaŭto sejtórhhu(#4) megatuno
mec- Arm.: մեծ [mec] mecćúlu megalito
14. mikro- Gr.   wej- Ĉin.: [wēi, wéi] wejpilémi mikrofilmo
wejnézlo mikroskopo
wejújzlo
wejvisárdo mikrokosmo
15. mili- Lat. fiz.: 10-3 miŋ- Uzb.: ming '1000' miŋśikáli mililitro
tas- Geo.: ათასი [atasi] tasśikáli
16. miria- Gr. fiz.: 104 wan- Ĉin.: [wàn] wan-śikáli mirialitro
17. mono-(#5) Gr.   ic- Fin.: yksi, Est.: üks; Hung.: egy icjáŋido, icíltido monoksido
icpoansku, -i monarĥo, -ino
icrénka monokromata
pal- vidu sub "numeraloj" paljáŋido, palíltido monoksido
palrénka monokromata
18. pan-(#6) Gr.   ujl- Irl.: uile ujlrénka pankromata
ljap- Keĉ.: llapa ljaprénka
19. penta- Gr.   pram- Km.: ប្រាំ [pram pramstínu(#7) pentaedro
20. per- Lat. ĥem. nad- Pl.: nad- (el nadtlenek 'peroxide' ("peroksido")) nadjáŋido,
nadíltido
peroksido
21. poli- Gr.   ćánd-(#8) Per.: چند [čand] ćandstínu(#9) poliedro
ćandújvi poligamio
22. proto- Gr. ling. àsli- Ind.: asli àsli-kéli protolingvo, pralingvo
śus- Ur.: š(v)-usë śusásami prototipo
śusmímbo protozoo
śúsono protono
23. semi- Lat.   puol- Fin.: puoli puolútlalo semiacetalo
24. seskvi- Lat.   pojl- el puol- kaj ojn mikse pojlćíga seskvimetra
25. tele- Gr.   vejte- Ger.: Weite [vajtë] vejtetókelo telefono
26. tetra- Gr.   dor- Kaz.: tört, Turk.: dört; Mong.: дөрвөн [dörwön] dorstínu(#10) tetraedro
nal- Ĉerm.: nal, nalat & Tel.: nala-, nālugu, Tam.: naalu nalstínu(#10)
27. ultra- Lat.   hujp- Fin.: huippu hujppérsa ultraviola

sufiksoj / pasbánduri

1. -ac- bot. -ajt- Isl.: ætt 'family' ("familio") bérzajtori betulacoj
2. -al- bot. -erd- Slov.: red + parta inversigo áwsnerdori urtikaloj
3. ĥem. -al- = útlalo acetalo
4. -at-(#1) ĥem. -at- = jóndazato klorato
5. -ator- teĥ. -elg- mallongigita el -el- + -egv- pèrneŋúpelgu transformatoro
6. -ed- zool. -ejm- Fin.: heimo '(taxonomy) family' ("(taksonomio) familio") tlánejmori cervedoj
7. -en-(#P) zool. -ajm- Fin.: heimo '(taxonomy) family' ("(taksonomio) familio") + ablaŭto ćigósajmori mustelenoj
8. -hidr- ĥem.       klorhidro
9. -icid- ĥem., med. -irt- Hung.: -irtó móhirtori insekticidoj
10. -id-(#2) ĥem. -id- = hójusido bromido
11. -ik-   -ik- = dústazika ékśo azotika acido
12. sci. -ilm- Turk.: ilim júpsilmo komputiko
13. -il-(#3) ĥem. -- Ĉin.: 物質 [wùzhì, wùzhí] sújsko karbonilo
14. -iliard-(#4)(#P) mat. -erb-(#4) Mong.: тэрбум [terbum] nálerbu kvariliardo (106*4+3=1027)
15. -ilion-(#5) mat. -ujk-(#5) Ceb.: yukot 'million' ("miliono") + parta inversigo nálujko kvariliono (106*4=1024)
16. -it-(#6) ĥem. -it- = jóndazito klorito
17. med. -dig- el dígi "inflamo", per ablaŭto el na-déga "bruli" bàndûdi-dígo konjunktivito
kùjdígo otito
mújdigo rinito
18. -metr-(#7) teĥ. -mitl- mallongigita el na-míta kaj -el- bósmitlo vakumetro
-ukr- Malaj.: ukur bósukro
19. -oid-   -ams- el -ems- + ablaŭto jajsápramsu elipsoido
20. -oide-(#P) bot.       orkidoideoj
21. zool.       homoideoj
22. -ol- ĥem. -and- Jap.(Ok.): , あんだ [anda] dársinjandu metanolo
jíminjandu etanolo
23. -olog- med. -orv- el órvo "kuracisto" ûdórvo dermatologo,
haŭtkuracisto
sci. -elm- el -ilm- kaj ablaŭto éltelmu biologo
-ilmerj- kombino el -ilm- kaj -erj- íhhilmerju glaciologo
24. -ologi-(#R) med. -ârv-(#8) el órvo "kuracisto" kaj ablaŭto ûdârvi dermatologio
sci. -ilm- el ílmi "scienco" éltilmo biologio
25. -opsid-(#P) bot. -emś- el -ems- "-ec-" púksemśori pinopsidoj
26. -oz-(#9) med., vet., bot., ĝar. -awr- Kaz.: ауру [auru] îsawri artrozo
njárdawri neŭrozo
tloŋékśawri ketoacidozo
27. ĥem. -oz- = dústazoza ékśo azotoza acido
érepozi arabinozo
íks¸ozi sakarozo
jóćozi(#10) ribozo
piénozi laktozo
rókśozi glukozo
róśozi eritrozo
rúmkozi celulozo
sládozi maltozo
sújtozi galaktozo
tlóŋozi(#11) ketozo
újvozi fruktozo
zúrozi ksilozo
28. -skop- teĥ. -nezl- mallongigita el na-néza + -el- mélnézlo termoskopo
-ujzl- mallongigita el na-újdza + -el- mélujzlo

Aldonaj afiksoj / Gudájari gubánduri

Prefiksoj

1. a-, an-, in-(#Ŝ)(#1) Gr. / Lat. un- Ger.: un- unátvisto ateisto
unbénta amorfa
unkírvo atomo
unpoanski anarkio
unsérwuta(#1a) neorganika
2. ab-(#Ŝ) Lat. nuo- Lit.: nuo nuopérgjaku abituro
3. alo-(#Ŝ) Gr. biéd- Ĉin.: 別的 [biéde] bièdbúnjo alofono
bièdéhi alosomo
4. amfi- Gr. dow- Ĉin.: [dōu] 'all, both' ("ĉiuj, ambaŭ"),
Kant.: dêu3 'Paar' ("paro")(#2)
dowéltuko amfibio
5. ana-(#Ŝ) Gr. on- Angl.: on onkírvi anatomio
onléwsi analizo
6. anti-, kontraŭ- Gr. / Lat. han- Jap.: han- hanéjdzi antimaterio
hanéltazi antibiotiko
hankitáka antikitaka
7. apo-(#Ŝ) Gr. nuo- vidu supre nuodóldu(#3) apostrofo
nuozémo apogeo
8. aŭto-(#4) Gr. -(#5) Karl.: iće, ićće- âkelo(#6) aŭtomobilo(#7)
téndelo aŭtomato
9. bon(e)- kàle- Gr.: kalá kàle-gámaj bonvenu
kàleŋáptu(#8) aromo
10. joj- Jap.: yoi jojgámon bonvenon
jojŋáptu(#8) aromo
11. dia- Gr. prin- Rum.: prin prinćánćuti diagnozo
prinkónti diagonalo
prinléwsi dializo
prinmítu diametro
prinními(#9) dierezo
prinrímu dialogo
12. ekto- Gr. kim-(#10) Ĥan.(S): kim kimûdi ektodermo
13. ekzo- Gr. kimméla ekzoterma
kimújvi ekzogamio
14. endo- Gr. ej- Ger.(Sil.): ei ejméla endoterma
ejnézlo endoskopo
ejújzlo
ejûdi endodermo
ejújvi endogamio
15. hemi-(#Ŝ) Gr. puol- Fin.: puoli puolápri hemisfero
puolúljo
16. hetero- Gr. śon- Heb.: שונה [shoné, shoná] śonkíŋa(#11) heteroseksuala, aliseksema
17. homo-(#12) Gr. nujn- Arm.: նույն [nuyn] nujnîrmi homofobio
nujnkíŋa(#11) homoseksuala, samseksema
nujnsóno homonimo
18. kata-(#13)(#Ŝ) Gr. ŋil-(#14) Nen.: ӈылна ŋildóldi katastrofo
ŋilítri katodo
ŋilléwsi katalizo
ŋillímpi(#15) kategorio
ŋilrímu katalogo
19. kon-, kom-(#16)(#Ŝ) Lat. sam- Afr.: saam, Sans.: samam > Ind.: sama nasamkójva komponi
samlépsi kongreso
samríksa konscia
20. mini- Lat. pien- Fin.: pieni piènsúknjo minijupo
21. peri-(#Ŝ) Gr. ap- Ltv.: ap- apójso perianto
22. pre- Lat. peś- Kurd.: pêş napeśráśta preskribi
peśtóglo preludo
23. pri- be- Ger.: be- naberáśta priskribi
24. pro- Lat. / Gr. peś- Kurd.: pêş peślépsu progreso
peśrímu prologo
25. pseŭdo- Gr. rod-(#17) Mn.Pr.: REDI, reddi + ablaŭto rodíŋruti pseŭdoanglismo
rodnámo pseŭdonimo
26. sil-, sin-, sim- Gr. sam-(#18) Afr.: saam, Sans.: samam > Ind.: sama saméltuti simbiozo
samórci sinergio
samúrmo simptomo
samzjédi simfonio
27. trans- Lat. vuk-(#19) Sva.: ku-vuka navuknóśa(#20) transigi

Sufiksoj

1. -em-#L -ejn- el ojn + ablaŭto béntejni morfemo
búnjejni fonemo
ráśtejni grafemo
viétejni
2. -an-(#Ĥ) -inj- Hin.: -इन्य [-inya] dársinju metano
3. -en-(#Ĥ) -enj- Hin.: -एन्य [-enya] jímenju eteno
4. -in-(#Ĥ) -ujn- Fin.: -yyni jímujni etino

Radikoj / daháturi

Grek-latina skemo

Radiko Esperanto Esperanta etimo Prasenco Kitaka etimo Ekzemplo Senco
1. apr-(#1) -sfero Lat.: sphaera, Gr.: σφαῖρα [sphaîra] globo Ltv.: ap- + r èltápri biosfero
puolápri hemisfero
rènkápri kromosfero
tvajkápri atmosfero
2. -ârvi -iatrio Gr.: ῑ̓ᾱτρός [īātrós] kuracisto Hung.: orvos + ablaŭto hésârvi hipiatrio, ĉevalkuracado
jâśârvi pediatrio
siélârvi psikiatrio
śénârvi geriatrio
3. asr-(#2) hemo-, hemato-, -emio Gr.: αἷμα [haîma] sango Sans.: ásrk, ásrt, asrjâ ásriârvi hematologio
ásrigúljino hemoglobino
ásriórvu, -i hematologo, -ino
gwenásri leŭkemio
4. beráśt- -grafio Gr.: -γραφία [-grafía] priskribo Ger.: be- + Lit.: rašti sùvoberáśto hidrografio
5. bent- morf(o)- Gr.: μορφή [morphḗ] formo Ind.: bentuk béntejni morfemo
béntilmo morfologio
bièdbénto alomorfo
unbénta amorfa
6. ćánć- gno- Gr.: γιγνώσκω [gignṓskō] mi konscias; perceptas, observas, scias, lernas; ... Mn.Arm.: ճանաչեմ [čanačʿem] prinćánćuti diagnozo
7. ćul-(#3) lit(o)-(#4) Gr.: λῐ́θος [líthos] ŝtono Mong.: чулуу [chuluu] ćulápri litosfero
ćulúljo
ćúlemsi litopso
ćúlipsi litografio
mecćúlu megalito
8. dars- met- Gr.: μέθυ [méthu] vino Mong.: дарс [dars] dársinju metano (CH4)
dársinjalo metanalo (H-CHO)
dársuźo metilo (CH3-)
9. dold- strof-(#5) Gr.: στρέφω [stréphō] (+ ablaŭto) turni Kor.: 돌다 [dolda] nuodóldu apostrofo
ŋildóldi katastrofo
10. dur- petr(o)- Gr.: πέτρᾱ [pétrā], πέτρος [pétros] ŝtono Os.: дур [dur] dúrandi petrolo
11. -- algo-, -algio Gr.: ἄλγος doloro Mn.Angl.: ece ârvi algiologio
îrmi algofobio
órvi algiologo
kúji otalgio, oreldoloro
njárdi neŭralgio
12. eh-(#K-) -somo Gr.: σῶμα [sôma] korpo Est.: keha lewséhi lizosomo
rènkéhi kromosomo
wìgléhi liposomo
13. elt-(#6) bio- Gr.: βίο- [bío-] vivo Hung.: élet dowéltuko amfibio
èltápri biosfero
èltúljo
èltílmo biologio
èltipsi biografio
saméltuti simbiozo
14. gwen- leŭko- Gr.: λευκός [leukós] blanka Kim.: gwen, Bret.: gwenn gwenásri leŭkemio
gwenrúmko leŭkocito
15. hes- hipo- Gr.: ἵππος [híppos] ĉevalo Nor.: hest hésârvi hipiatrio, ĉevalkuracado
hescábli hipokaŝtano, ĉevalkaŝtano
hésilmo(#7) ĉevalscienco
hésnjaći hipofagio
hésorvu(#8), -i ĉevalkuracisto, -ino
16. ips- -grafio Gr.: -γραφία [-grafía] skribo Rus.: писа́ть [pisátʹ]
+ parta inversigo
ćúlipsi litografio
èltipsi biografio
17. îrm-(#9) -fobio Gr.: -φοβία [-phobía] timo Est.: hirm îrmi algofobio
nujnîrmi homofobio
snètîrmi noktofobio
sùvîrmi hidrofobio
sveśîrmi ksenofobio
18. itr- -odo Gr.: ὁδός [hodós] vojo, pado Toĥ.A: ytār ŋilítri katodo
onítri anodo
umèmítri elektrodo
19. jim- etil-, eter- Gr.: αἰθήρ [aithḗr] pli pura supra aero de la atmosfero; ĉielo;
teoria medio supozita plenigi neokupitan
spacon kaj transdoni varmecon kaj lumon(#E)
Ĉin.: 乙醚 [yǐmí] jímenju eteno (C2H4)
jíminju etano (C2H6)
jíminjandu etanolo (C2H5OH)
jímujni etino (C2H2)
jímuźo etilo (C2H5-)
20. kirv-(#10) tom-, tomi- Gr.: τέμνω [témnō] (+ ablaŭto) tranĉi Jap.: kiru onkírvi anatomio
unkírvo atomo
21. kuj- oto- Gr.: ὠτ- el οὖς orelo Kor.: kui kújdigo otito
kújeći otalgio, oreldoloro
kújnezlo otoskopo
kújujzlo
22. kvil- but- Gr.: βούτυρον butero mallongigo el kaw "bovo" kaj wígli "graso" kvílenju buteno (C4H8)
kvílinju butano (C4H10)
kvílinjandu butanolo (C4H9OH)
kvílujni butino (C4H6)
kvíluźo butilo (C4H9-)
23. leps- -greso Lat.: gradus paŝo Hung.: lép +s peślépsu progreso
samlépsi kongreso
24. lews- -lizo Gr.: λύσις [lúsis] malligi Gt.: lausjan + ablaŭto léwsi aŭtolizo
lèwséhi lizosomo
onléwsi analizo
ŋilléwsi katalizo
25. mel-(#11) termo-, -termo Gr.: θερμός varma, varmega Hung.: meleg kimméla ekzoterma
mélmitlo termometro
zèmméla geoterma
26. muj- rino- Gr.: ῥινός nazo Vj.: mũi mújdigo rinito
mùjgúrnuko rinocero
27. -njaći -fagio Gr.: φαγεῖν [phageîn] manĝi Orm.: nyaachuu dusnjáći disfagio
hésnjaći hipofagio
zémnjaći geofagio
28. njárd-(#12) neŭro- Gr.: νεῦρον nervo Arm.: նյարդ [nyard] njárdârvi neŭrologio
njárdawri neŭrozo
njárdeći neŭralgio
njárdono neŭrono
njárdorvo neŭrologo
29. -noś-(#13) -fer-(#14) Lat.: ferre porti Lit.: nèšti + ablaŭto na-vuknóśa(#15) transigi
30. -ojs- -ant-(#16) Gr.: ἄνθος floro Est.: õis apójso perianto
nòwtójso(#R3) dianto
togójso(#R3) helianto, sunfloro
-antem- Gr.: ἄνθεμον zárojso krizantemo
31. orc-(#17)(#K-) ergi- Gr.: ἔργον [érgon] laboro, tasko Arm.: գործ [gorc] bièdórci alergio
samórci sinergio
32. (-)orv(-) (-)iatro(-) Gr.: ῑ̓ᾱτρός [īātrós] kuracisto Hung.: orvos hésorvu(#8), -i ĉevalkuracisto
jâśorvu, -i pediatro (infankuracisto), -ino
òrvázilmo iatroĥemio, iatrokemio
siélorvu, -i psikiatro, -ino
śénorvu, -i geriatro, -ino
33. pérg- e-, it- Lat.: , īre iri Mal.: pergi nuopérgjaku abituro
34. poansk- -arĥ-, -arĥio Gr.: ἄρχω [árkhō] regi Pl.: panować, Ĉeĥ.: panovat
kaj sk el Dan.: herske
icpoansku, -i monarĥo, -ino
unpoanski anarĥio, anarkio
35. renk-(#18) krom(o)-, -krom(at)-(#19) Gr.: χρῶμα [khrôma] koloro Turk.: renk icrénka monokromata
rènkápri kromosfero
rènkúljo
rènkéhi kromosomo
36. rim-(#20) log- Gr.: λόγος [lógos] (el λέγω [légō]) diraĵo (diri) Keĉ.: rimay icrímu monologo
rím(ut)a aŭtologika(#21)
ŋilrímu katalogo
peśrímu prologo
prinrímu dialogo
rímuti logiko
37. seoŋ-(#22) alk- Kant.: [seon4] seoŋenju alkeno (CnH2n)
seoŋinju alkano (CnH2n+2)
seoŋujni alkino (CnH2n-2)
seoŋuźo alkilo (CnH2n+1)
38. sloj- strat-(#23) Lat.: strātum litkovrilo; kuseno, apogilo; lito Rus.: слой [sloj] slòjápri stratosfero
39. stín-(#24) -edro Gr.: ἕδρα [hédra] seĝo; benko; edro(#E) Ukr.: стіна pramstínu kvinedro, pentaedro
40. suv(o)-(#25) hidro- Gr.: ὑδρο-, el ὕδωρ akvo Uzb.: suv, suu, Kaz.: suw sùvkepálo hidrocefalo
sùvléwsi hidrolizo
41. sváz-(#26) hidr(o)- Uzb.: suv, suu, Kaz.: suw + Est.: asi svàzékśo hidracido
42. sveś- kseno- Gr.: ξένος [xénos] fremda Ltv.: svešs sveśîrmi ksenofobio
sveśújvi ksenogamio
43. śan-(#27) geront- Gr.: γέρων [gérōn] maljunulo Irl.: sean śánârvi gerontologio
śánelmu, -i gerontologo, -ino
śánilmo gerontologio
44. śen-(#28) ger- Gr.: γῆρας [gêras] maljuneco Irl.: sean śénârvi geriatrio
śénorvu, -i geriatro, -ino
45. tvajk- atmo- Gr.: ἀτμός vaporo Ltv.: tvaiks tvajkápri atmosfero
46. ûd-(#29) -dermo Gr.: δέρμα [dérma] haŭto Nor.: hud ejûdi endodermo
kimûdi ektodermo
ûdârvi(#30) dermatologio
ûdorvo(#31) dermatologo,
haŭtkuracisto
47. újv- -gamio Gr.: γάμος [gámos] edz(in)eco, geedzeco Ndl.: huwen ćandújvi poligamio
ejújvi endogamio
icújvi monogamio
újvi aŭtogamio, memfekundiĝo
kimújvi ekzogamio
snewújvi bigamio
sveśújvi ksenogamio
48. ulj-(#32)(#K-) -sfero Lat.: sphaera, Gr.: σφαῖρα [sphaîra] globo Slvk.: guľa èltúljo biosfero
puolúljo hemisfero
rènkuljo kromosfero
tvajkuljo atmosfero
49. utl-(#33) acet- Lat.: acētum vinagro Alb.: úthull útlato acetato
útloŋo(#34) acetono
50. véjst- glif- Gr.: γλυφή [gluphḗ] gravuraĵo Fin.: veistää véjsti signobildo(#35)
wihsvéjsti hieroglifo
51. wigl-(#36) lip(o)-(#37) Gr.: λίπος [lípos] graso Lkt.: wígli wìgléhi liposomo
52. wihs- hiero- Gr.: ἱερός [hierós] sankta Gt.: 𐍅𐌴𐌹𐌷𐍃 [weihs] wihspoanski hierarĥio, hierarkio
wihsvéjsti hieroglifo
53. zem(i)-(#38) geo- Gr.: γεω- [geo-] tero Ltv.: zeme nuozémo apogeo
zèmiberáśto geografio
zèmílmo geologio
zèmméla geoterma
54. -zjed-(#39) -fon- Gr.: φωνή sono; voĉo; krio, bleko Ltv.: dziedāt samzjédi simfonio
suvzjédo hidrofono
umèmzjédo elektrofono
wejzjédo(#40) mikrofono
zjédmitlo fonometro
zjédukro
zùrzjédo ksilofono
55. zur-(#41) ksilo- Gr.: ξύλον ligno Vask.: zuru zúripsi ksilografio
zúrozi ksilozo
zùrzjédo ksilofono

Ĉineca skemo

Ĉine Pinjine Kitake Ekzemplo Senco
cǎo tisáo, cao- caolópsi(#1) prerio
rén run-(#2) dadrúno(#3) adolto, plenkreskulo
lubrúno(#4) geedzo
shuǐ suv- súvuko(#5) hidro(#6)
tóng toŋ(#7) nar-tóŋu(#8) gejo
zan-tóŋi(#9) lesbanino

Radikoj pri koloroj troveblas en la paĝo pri etimologiaj koloroj.

Al la sekva ĉapitro
04.10.2023