Kitakujo 

Komparo de la sonaro de la Kitakidaj lingvoj

Vokaloj

Kitaka Tivada Joźika Tivuka Dengutia Dzitaka Dźiga
a a a a a a a
e (apud ś) e (apud ś) o (apud ś; post b,p,w,v) ą (antaŭ n/m+K.) e (antaŭ i, en √)
      ë (antaŭ akcento)  
e e e e e e e
ė (antaŭ k,g,j) ė (antaŭ k,g,j) ę (antaŭ n/m+K.) i (antaŭ g,k) i (antaŭ i, en √)
i i i i ë i
i i (antaŭ g,k)
o o o o o o a (antaŭ n/m+t/d)
u (antaŭ r,l) u (antaŭ n,m,r,l) ö (antaŭ i)
  ǫ (antaŭ n/m+K.) u (antaŭ n/m +p/b/w/v)
    o
u u u u u u u
ï (antaŭ i,e) y (antaŭ j) ü (antaŭ i)
ǫ (antaŭ n/m+K.)

Diftongoj

Kitaka Tivada Joźika Tivuka Dengutia Dzitaka Dźiga
aj aj aj aj aj aj ē (antaŭ e,i)
ää (antaŭ a,o,u)
ej ėj ėj ej ej ej ij (antaŭ V.)
ī (antaŭ K.)
oj oj oj oj oj oj ē (antaŭ e,i)
aj (antaŭ n,m) aj (antaŭ n,m) uj (antaŭ n,m) ő (antaŭ o,u)
      aj (antaŭ a)
uj uj uj uj uj yj ü (antaŭ K.)
oj (antaŭ a) oj (antaŭ a) ű (antaŭ V.)
aw aw aw aw aw aw ō (antaŭ K.)
aw (antaŭ V.)
ew ew ew ew ew ew ő (antaŭ K.)
jaw (antaŭ V.)
iw iw iw iw iw ý ű
ow ow ow ow aw ow ō (antaŭ K.)
aw (antaŭ V.)
ea ea ėja eja ea ē ää (antaŭ K.+a,o,u)
ā (antaŭ a) ē (antaŭ K.+e,i)
ia ia ja ja ia ī ī
oa oa wa wa aw å ō
ō (antaŭ o,u)
ua ua va va ua ū ū
ie ie je je ie ī ī
ao ao aw ow ao aw o (antaŭ n/m+K.)
ō
eo eo ew ew eo ew ē (antaŭ i,j, en √)
ő
io io jo jo io ī ī
uo uo wo wo uo ū ū

Konsonantoj

Kitaka Tivada Joźika Tivuka Dengutia Dzitaka Dźiga
b b b b p b b
w (inter V.)
c c c c c c c
d d d d t d d
dz (apud i) d, (inter V.) dź (inter V.)
dl dl dl dl tël dl dël
f f f f f p(h) ph
g g g g k g g
dź (apud g,k kaj e,i) dź (post i) dź (post i) ğ (inter V.)
gv gv gv gv b gv gv
gw gw gw b (antaŭ o,u) b b gw
gw
h h h h h h h
- (antaŭ K.)
hh hh hh hh   k(h) kh
s (post e)  
ś (post i)  
j j j j j j j
k k k k k k k
ć (apud g,k kaj e,i) ć (post i){ne okc.} ć (post i) ş (inter V.) j (inter V.){dial.} g (post n,m,
inter V.)
    q (antaŭ o,u) g (post n,ŋ,m)    
kt kt kt kt tt ć jt
kv kv kv kv p kv kv
kw kw kw p (antaŭ o,u) p p kw
kw
l l l l l l l
ł (post n/m/aw/ow) -r {dial.}
m m m m m m m
-n, n (antaŭ d,t)
n n n n n n n
m (antaŭ b,p,v,w)
-nj -,
p p p p pf p p
b (post n,m) v (inter V.) b (post n,m,
inter V.)
ps ps ps ps ps ps fs
pt pt pt pt tt t t
r r r r r r r
s s s s s s s
ś (antaŭ j) z (inter V.) z (inter V.) z,ř (inter V.)
ś ś ś ś ś ś ś
ź (inter V.)
t t t t t t t
ţ (apud i) {ne okc.} ţ (apud i) ç (inter V.) d (inter V.) d (post n,m,
inter V.)
    d (post n,m)    
tl tl tl tl tël tl tël
tr tr tr tr tër tr tër
v v v v   v v
w w w w w w w
z z z z   z z
ź (antaŭ j)
ź ź ź ź   ź ź

farita la 4an de septembro 2004, aktualigita je 14.09.2005