Kitakujo 

Adpozicioj / bejdéturi

1. Prepozicioj, ordigitaj laŭ la Kitaka / pìre-déturi bilpáŋari loŋ tla Kitaka

Ili ĉiam postulas post si la nominativon. Necesa distingo okazu ĉe la prepozicio mem.

a) Lokaj / pjásari

Distingo / únśu

Laŭ finno-ugraj modeloj okazas ĉe kelkaj vortoj tri-forma skemo laŭ aldirekto (-ku), loko (-saj) kaj dedirekto (-ket). Sed la markiloj aperas ĉe la prepozicioj laŭ diversaj lingvoj kaj en la finno-ugraj lingvoj ja ĉefe temas pri postpozicioj.

La sekvaj lingvoj influis la pozicion de la distingilo:

La sekvaj lingvoj influis la ĉiaman ĉeeston de distingilo:

Krome la triopa distingo estas subtenata de lokaj adverboj en diversaj ĝermanaj lingvoj, kies distingiloj ankaŭ aperas je la fino.

Dialektoj / ráźduri

Kelkaj dialektoj(#1) plilarĝigas la skemon al kvar formoj laŭ Neneca resp. Eneca modelo de postpozicioj. Dialektoj sen la aldona kazo, sed kun prepozicioj uzas tiam kombinon el adverbo je -aw kaj rilata prepozicio(#2).

Listo / ólo
1. ajs'(*) malantaŭ Ltv.: aiz Máksu teístua ájssaj Úti. Makso sidas malantaŭ Utino.
2. alt'(*) sub Turk.: alt; Fin.: alta, Est.: alt(#1) Krétori tezíva áltsaj zémi.
Êluko telópa áltku lápo-dáko.
Émi tegáma áltket túli.
Talpoj loĝas sub la tero.
Besto kuras sub foliaron.
Ŝi venas de sub seĝo.
3. an(a)mése inter Gr.: anámesa Íti telájga anamése kum
dádari kílniri.
Itino kuŝas inter tri grandaj
kverkoj.
4. ánde trans Alb.: andej Ému tepláva ánde réko. Li naĝas trans rivero.
5. anpíre'(*) malantaŭ Sans.: an-, Gr.: αν- [an-]
+ Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran
Ému testéja anpíresaj pérki. Li staras malantaŭ muro.
6. ántar'(*)(#2) inter Ind.: antara, antar- < Sans.: antarā Lo tezíva ántarsaj hewrúnuri.
Émi tekójva émon ántarku ísko.
Paj tetáka túldin ántarket túliri.
Ili loĝas inter amikoj.
Ŝi metas ĝin inter ion.
Li prenas tablon de inter seĝoj.
7. apa de (loke) Sans.: ápa, Mes.: apa Paolu lagáma ápa Dvíki. Paŭlo venis de Dviko.
8. bej'(*) ĉe Afr. by [bej], Ger.: bei [baj]
(k-u Aktk.: b´ey 'LOC')
Mu testéja béjsaj hewrúnu.
Émo tegáma béjku házu.
Vo telópa béjket púmu.
Mi staras ĉe amiko.
Ĝi venas al domo.
Ni kuras de ĉe arbo.
9. dao(V) al, ĝis Ĉin.: [dào] 'ankommen; nach, zu, in' Paolu lagéja dao Íti. Paŭlo iris al Itino.
10. der tra Pld.: dörch Mu tegéja der dvári. Mi iras tra pordo.
11. do(#3) ĝis(#3) Ukr.: do, Pl.: do (Skotg.: do
'zu (in Richtung auf)')
Lo teâka do Dvíki.
Pílto lapáda do up dâko.
Tétli laríta do en bálti.
Ili veturas ĝis Dviko.
Pilko falis ĝis sur tegmento.
Roko rulis ĝis en marĉo.
12. duj al Ĉin.: [duì] Ísu tegéja duj hewrúno. Li iras al amiko.
13. en'(*) en = Ému tezíva énsaj Berlíni.
Máji telópa énku
(#4) házu.
Émi tegáma énket
(#5) saodu.
Li loĝas en Berlino.
Majino kuras en domon.
Ŝi venas de en ĝardeno. (=el).
14. gu al; ĝis Irl.: gu (gus), Skotg.: gu 'nach' nagugéja aliri
15. háde(#6)(#G) ĝis Ind.: had    
16. ílge(#G) laŭ Lit.: ilgai(#7) Gogéja ílge téme derógu! Iru laŭ tiu vojo!
17. is'(*)(#8) el; ekster Rus.: из [iz]; Lit.: (Blr.: z) Paolu tezíva íssaj Berlíni.
Émo telénta ísku házu.
Íri tegáma ísket gerádi.
Paŭlo loĝas ekster Berlino.
Ĝi flugas el domo.
Irino venas de ekster urbo.
18. ku(#9) al Pl./Slvk./Ma.Sor.: ku
(A.Sor.: ke, Rus.: ко [ko])
Ítki teâka ku Berlíni. Itkino veturas al Berlino.
19. kveś'(*) sub Geo.: ქვეშ [kveš] 'under' ("sub") Krétori tezíva kveśsaj zémi.
Êluko telópa kveśku lápo-dáko.
Émi tegáma kveśket túli.
Talpoj loĝas sub la tero.
Besto kuras sub foliaron.
Ŝi venas de sub seĝo.
20. len(V) sur -n, supren Vj.: lên 'hinaufbewegen; auf, hinauf' Lo telénta len góri. Ili flugas sur monton.
21. mése meze de Alb.: mes <+Abl.> Wápu tezíva mése lésu. Ŭapuo loĝas meze de arbaro.
22. nábi(*) apud Pld.: na bi Ému tezíva nábi (nábisaj) stácju.
Émi telópa nábiku házu.
Míco lalópa nábiket wásimi.
Li loĝas apud stacio.
Ŝi kuras apud domon.
Kato kuris de apud dometo.
23. ohi preter Fin.: ohi Paolu lagéja ohi mújdajko. Paŭlo iris preter vendejo.
24. ólke ĉirkaŭ Vab.: olka Ŋópu sjelénta ólke árdi. Ngópuo flugos ĉirkaŭ la mondo.
25. on'(*) sur Angl.: on Lísi tezíva ónsaj pélto. Lisino loĝas sur kampo.
26. ot(#10) de Rus.: от [ot] (A.Sor.: wot, Ma.Sor.: wót,
Blr.: ad)
Ému tegáma ot Berlíni. Li venas de Berlino.
27. pérne trans Gr.: περαν [peran] Pérne réko tedzája káwri. Trans rivero troviĝas bovoj.
28. píre'(*) antaŭ Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran Vo teístua píresaj házu.
Lo tegáma píreku házu.
Émi tegéja píreket saodu.
Ni sidas antaŭ domo.
Ili venas antaŭ domon.
Ŝi iras de antaŭ ĝardeno.
29. pret'(*)(#11) kontraŭ Ltv.: pret (Rus.: против [protiv],
Blr.: (na)suprac')
Ému teístua prétsaj émi.
Jóhu tedánja prétku stíni.
Li sidas kontraŭ ŝi.
Joho batas kontraŭ muron.
30. pśi ĉe Pl.: przy Pśi naj ŋuj nem tegéra témaw. Ĉe ni oni ne faras tiel.
31. ra(V)(#12) el Vj.: ra 'hinausbewegen; aus,
hinaus
' (& Ger.: raus)
Káti telópa ra lésu. Katino kuras el arbaro.
32. rać(#13) ĉirkaŭ apartigita el rátu "rado" Bámbori telópa rać púmu. Infanoj kuras ĉirkaŭ arbo.
33. sírke Lat.: circa Bámbori telópa sírke púmu.
34. suŋ(V)(#14) malsupren (al/de) Vj.: xuống 'hinunterbewegen;
hinunter
' (& Lat.: sub)
Áplo tepáda suoŋ ot púmu. Pomo falas malsupren de arbo.
35. śpûl(*)(#15) cis, maltrans Lit.: šis + Fin.: puoli Paolu tezíva śpûlsaj réko. Paŭlo loĝas cis/maltrans rivero.
36. úke(#16)(#G) tra Keĉ.: uku 'Loch' + Fin.: läpi úke stíni tra muro
37. up'(*)(#17) sur Pld.: up, (op) (Ndl.: op) Bámbo teístua úpsaj légo.
Ému tepúira úpku púmu.
Ísko tepáda úpket túli.
Infano sidas sur lito.
Li grimpas sur arbon.
Io falas de sur seĝo.
38. úpre'(*)(#18) super Sans./Pli.: upari, Bng.: upore
Hin.: ūpar(#19)
Léntmaśíno telénta úpresaj gerádi.
Émo telénta úpreku házuri.
Áplo tepáda úpreket saodu.
Flugmaŝino flugas super urbo.
Ĝi flugas super domojn.
Pomo falas de super ĝardeno.
39. vao(V) en -n Vj.: vào 'hineinbewegen; in, hinein'
(& Rus.: в(о) [v(o)] "en")
Émi tegéja vao házu. Ŝi iras en domon.
40. watu(#20) de (loke) Bim.: watu 'von … her' Mári lagáma watu pélto. Marino venis de kampo.
41. zem'(*) sub Ltv.: zem(#21) Zémsaj búmi tezíva krétori. Sub la tero vivas talpoj.

b) Tempaj / váktari

1. anpíre'i(#1) post Sans.: an-, Gr.: αν- [an-]
+ Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran
Anpíre'i ekdik gódiri mu sjetójpuletja. Post dudek jaroj mi pensiuliĝos.
2. ántar'i(#2) inter Ind.: antara, antar- < Sans.: antarā Ántar'i díkenśe va ekdíkenśe tòlvukúvoni ému lagérsa. Inter la deka kaj dudeka de decembro li laboris.
3. bért'i(#G) dum Som.: ber "tempo" + dif.k.: -t- Ému lamáka bért'i ojn óri. Li manĝis dum unu horo.
4. dó'i ĝis Ukr.: do, Pl.: do (Skotg.: do 'zu (in Richtung auf)') dó'i pasdin ĝis morgaŭ
do píre'i bázari gódiri ĝis antaŭ kelkaj jaroj
5. én'i en = Én'i ic díno ému laéta kek áplorin. En unu tago li manĝis kvar pomojn.
6. isbér'i ekde Rus.: из [iz]; Lit.: (Blr.: z)
+ Som.: ber & Turk.: beri
Isbér'i kvúber tu tegérsa témilan? Ekde kiam vi laboras tie?
7. ís'i(#1) el Rus.: из [iz]; Lit.: (Blr.: z) Téme búku teésa ís'i dikbátenśe gòdisínto. Ĉi tiu libro estas el la dekoka jarcento.
8. óta'i(#3) ekde Hung.: óta Óta'i ek gódiri mu tezíva témilan. Ekde du jaroj mi loĝas ĉi tie.
9. píre'i(#1) antaŭ Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran Píre'i ic díno émi lagáma. Antaŭ unu tago ŝi venis.
10. sírke'i ĉirkaŭ Lat.: circa Lo lákomáka sírke'i ójnenśe óri. Ili ekmanĝis ĉirkaŭ unua horo.
11. své'i(#G)(#1) por Ger.: Zweck [cvek] Své'i kek pércori ému tetáka pílton. Por kvar minutoj li prenas pilkon.
12. pás'i(#1) post Alb.: pas, Per.: paß Pás'i kekgóda ansâweśo émi lamóra. Post kvarjara malsano ŝi mortis.

c) Aliaj / kítari

1. álse(#1) krom Lat.: alius Álse śi-témo gotáka áte témon. Krom ĉi tio prenu ankaŭ tion.
2. ćin(#2)(#G) far A.Sor.: činić (Ma.Sor.: cyniś)
Hung.: csinál
Tla tôlkeni "Hámletu"ni ćin Zamenhófu. La traduko de "Hamleto" far Zamenhof.
Tla tôlkeni ot "Hámletu" ćin Zamenhófu.
3. dac(#3)(#G) malgraŭ Hung.: dac 'Trotz' dac témo malgraŭ tio
4. diŋ(#4)(#G) per Ger.: Ding Míco nem temáka diŋ mákelori. Kato ne manĝas per manĝiloj.
5. do ĝis Ukr.: do, Pl.: do (Skotg.: do 'zu (in Richtung auf)') Do piŋ rúnuri lagáma múku. Ĝis kvin viroj venis al mi.
6. giw(#5)(#6) al Angl.: give [gif](#6) Paj tedája mákason giw Píku. Li/ŝi donas manĝaĵon al Piko.
7. iloke(#7)(#G) anstataŭ Sve.: i "en" + Lat.: locus [lokus] Ilóke témo godája ískon kítan! Anstataŭ tio donu ion alian!
8. ísre(#8) krom Rus.: из [iz] + Ger.: außer [auser] Ísre máso mu vojkáwpa pómsin. Krom viando mi aĉetos tomaton.
9. ísot(#9) el Rus.: из [iz] + от [ot] Ísot kvo teísna súvo? El kio konsistas akvo?
10. jup(#10)(#G) po Keĉ.: yupay [jupaj] Jup kum áplori lo lamáka. Po tri pomoj ili manĝis.
11. koas(#11)(#G) pro Angl.: cause [ko:z] Ému teésa gjúpa koas nem-úkćo. Li estas stulta pro nelerno.
12. loŋ laŭ Angl.: long, TokP.: long Paj tegérsa loŋ solságo. Li laboras laŭ ordono.
13. mêa(#12) kun Gr.: με, μ´ [me/m´], Alb.: me
& Ar.: ma´a, Malt.: ma', Nub.: ma
Mu temáka sámlon mêa mútap(#13) áhhu. Mi manĝas supon kun mia frato.
14. ómpe pri Km.: å.mpii Lo latóka ómpe Újtu. Ili parolis pri Ujto.
15. pa sen Alb.: pa Ému lavéenléga pa mákaso. Li enlitiĝis sen manĝaĵo.
16. su(#12) kun Lit.: su Ému lasvápa su ísi. Li dormis kun ŝi.
17. sve(#G) por Ger.: Zweck [cvek] Témo teésa sve tu. Tio estas por vi.
18. taw(#14) de, da Pld.: tau lit taw málko(#15) iom da lakto
19. tems(#G)(#16) pri Ger.: Thema Ému tegvára tems istúsu.(#17) Li babilas pri sensencaĵo.
20. veŋ(#18) pro Isl.: vegna, Ger.: wegen Ému teésa gjúpa veŋ nem-úkćo. Li estas stulta pro nelerno.

Pliaj prepozicioj ekzistas en la dialektoj kaj najbaraj lingvoj.

Al la sekva ĉapitro
14.08.2023