Kitakujo 

Filmado / Pilémeni

êlzúrgo(#1) filmo (kinejo, TV) kunmetaĵo el êlo "vivo" kaj zúrgo "bildo" êlzúrgimo filmeto
pilémi filmo Ind.: pilem pilémeko
úlgi rolo Mak.: улога [úloga] paoúlgi ĉefrolo

Agoj / téndori, koántori

êlzúrgeni filmado derivaĵo el êlzúrgo "filmo (kinejo, TV)" kun sufikso
pilémeni derivaĵo el pilémi "filmo" kun sufikso
na-ućtúda aktori kunmetaĵo el na-úća "okazi" kaj na-túda "ludi"

Iloj / élori

êlzúrgelo filmilo derivaĵo el êlzúrgo "filmo (kinejo, TV)" kun sufikso
pilémelo derivaĵo el pilémi "filmo" kun sufikso
êlzúrgosearo(#1) filmkamerao, filmilo kunmetajo el êlzúrgo "filmo" kaj searu "maŝino"
gwelgúdeno vidbendo kunmetaĵo el na-gwéla "vidi" kaj gúdeno "bendo"

Uloj / úlori

óhjerju, -i reĝisoro, -ino Fin.: ohjaaja 'Regisseur(in)' ("reĝisoro, -ino") (el ohjata(#1) 'Regie führen' ("reĝisori"))
ućtúderju, -i aktoro, -ino kunmetaĵo el na-úća "okazi" kaj na-túda "ludi"

Video / zlúro

tlíkojta zlurlápśi(#1) lumdiskego
zlurêlzúrgo videofilmo
zlurlájti videoaparato
zlurgúdeno(#2) videobendo
zlurlínsi(#3) videokasedo
zlurŋéjsto videoarto
zlurtúdo videoludo
zenzlúro muzikvideo

Vidu ankaŭ la ĉapitrojn pri arto, fotado.

Al la sekva ĉapitro
Kreita 22.11.2023, ŝanĝita 24.01.2024