Genroŝanĝiĝo

El Kitakujo

Iri al: navigado, serĉi

Modelo por tiu ĉi ŝanĝiĝo estas la litova lingvo, kiu en kunmetoj ŝanĝas ĉiun substantivan finaĵon al -is aŭ -ė. [Laŭ "HBLS", paĝo 345] Sed en la Kitaka la sistemo ne blinde imitas la modelon.

Enhavo

Genro al neŭtra je -o / kíni gu andójsa je -o

sufiksoj baza formo senco devena formo senco memstare senco
-ajk- káwku kuko káwkajko kukejo ájki ejo
bálti marĉo; ŝlimo báltajko marĉejo; ŝlimejo
-ajp- na-gérsa labori gérsajpo laboremo ájpu emo
na-svápa dormi svápajpo dormemo
-as- na-píta trinki pítaso trinkaĵo ási aĵo
ávu #1 ĉaso ávaso #2 ĉasaĵo
-egv- #3 házu domo házegvo domego
gálu flugilo; naĝilo gálegvo flugilego; naĝilego
stíni muro stínegvo murego
adéli perlo; guto adélegvo perlego; gutego
-ek- #3 házu domo házeko dometo
gálu flugilo; naĝilo gáleko flugileto; naĝileto
gátu strato gáteko strateto
stíni muro stíneko mureto
adéli perlo; guto adéleko perleto; guteto
-el- na-dánja bati dánjelo batilo
-elm- cásu neĝo cáselmo neĝero
-ens- cúkru sukero cúkrenso sukerujo énsi ujo
sóli salo sólenso salujo
-eś- tlústa dika tlústeśo dikeco
-im- #3 hújlu stelo hújlimo steleto
házu domo házimo dometo
gálu flugilo; naĝilo gálimo flugileto; naĝileto
gátu strato gátimo strateto
stíni muro stínimo mureto
adéli perlo; guto adélimo perleto; guteto
-ol- hújlu stelo hújlolo stelaro
-śjo na-píka kuiri píkaśjo kuirsalo
  • 1: Variaĵo: hávu.
  • 2: Variaĵo: hávaso.
  • 3: Nur, se temas pri aĵoj kaj bestoj, se la distingo ne eblas resp. ne gravas.

Subgrupo kies unua parto estas duaranga numeralo

- góni angulo tir-góno triangulo
dor-góno kvarangulo
vit-góno kvinangulo
muc-góno sesangulo

RIM: Ĉe la memstaraj formoj la neŭtriĝo de la genro ne devas okazi!

Genro-distingo / kìni-únśeni

sufiksoj baza formo senco devena formo senco
-ajś- Paolo Paŭlo Paolajśu, -i fil(in)o de Paŭlo
-ast- gútlu ŝuo gútlastu, -i ŝuisto, -ino
-awpt- gerádi urbo gerádawptu, -i urbestro, -ino
-daś- dîni religio dîn-daśo, -i, -u samreligiano, -ino, vir-
-erj- na-péka baki pékerju, -i bakisto, -ino
-ez- ćína ĉina ćínezo, -i, -u ĉino, -ino, vir-
lénka pola lénkezo, -i, -u polo, -ino, vir-
-ist-
-ok- óvico ŝafo óvicoko, -i, -u ŝafido, -ino, vir-
-ul- loápi piedego, ungego loápulo, -i, -u piedegulo, -ino, vir-

Kondiĉa genro-distingo / pátra kìni-únśeni

sufiksoj baza formo senco devena formo senco
-egv- áhhu frato áhhegvu fratego
áhhi fratino áhhegvi fratinego
-ek- áhhu frato áhheku frateto
áhhi fratino áhheki fratineto
-im- áhhu frato áhhimu frateto
áhhi fratino áhhimi fratineto
rúnu viro rúnimu vireto
RIM: Ĉi tiu distingo nur okazu ĉe personoj kaj necese bestoj. La modelo por ĉi tiu distingo estas la litova lingvo, sed kitake nur ĉi-lime. Ĉe aĵoj modelas la germana kun sia neŭtro.

Genro al vira je -u / kíni gu nára je -u

sufiksoj baza formo senco devena formo senco memstare senco
-aswu bátili pruno bátil-aswu prunarbo áswu arbo
-oćku Rúdu Rúdoćku Rudĉjo

Genro al ina je -i / kíni gu kúnja je -i

sufiksoj baza formo senco devena formo senco
-akti Rújgo Rugeno Rújg-akti regiono Rugeno
-ali bêra bruna Bêrali bruna riverego
-eni na-miéta pensi miéteni penso
-iti Émi Emao Émiti Emnjo

Genro-konservo / kìni-ćúvumeni

sufiksoj baza formo senco devena formo senco
-ać- rúnu viro rúnaću viraĉo
-ilć- tílkwo frago tílkwilćo fragujo
móckari ribo móckarilći ribujo
bátili pruno bátilći prunujo
pápu fazeolo pápilću fazeolujo

Vidu ankaŭ

Personaj iloj