Kitakujo 

Vi estas en: Starto > lingvoj > Toruoki

Toruoki

Indonesisch + Japanisch + Svahili + Ketschua

Struktur möglich Indonesisch Japanisch Swahili Ketschua Toruoki
Vokale a = = = = =
e = = = = =
é =        
i = = = = =
o = = = = =
u = = = = =
Konsonanten b = = = = =
c [ĉ]   [c]    
d = = = = =
f [f] [ɸ] [f] [f] [f]
g = = = = =
h = = = = =
j =   =   =
k = = = = =
l =   = = =
m = = = = =
n = = = = =
p = = = = =
r = = = = =
s = = = = =
t = = = = =
v [f]   [v]   [v]
w =   = = =
z = = =   =
Zahlen 0 nol rei, zero     rej
1 satu ichi moja huk huk
2 dua ni mbili iskay dua
3 tiga san tatu kimsa tatu
4 empat shi, yon nne tawa tawa
5 lima go tano pichqa lima
6 enam roku sita soqta sita
7 tujuh shichi, nana saba qanchis nana
8 delapan hachi nane pusaq haći
9 sembilan kyu tisa isqon iskon
10 sepuluh ju: kumi chunka pulu
100 seratus hyaku mia pachak mija
1000 seribu (is-)sen elfu waranqa sen
1000000 sejuta hyaku-man   unu unu
Pronomen            
ich aku, saya (w)atashi, watakushi,
atakushi, boku, ore
mimi, ni- ñoqa, -y ñoka
du kamu, engkau, anda anata, kimi, omae, kisama wewe, u- qam, -yki kam
er, sie dia kare, kanojo yeye, a- pay, -n jej
wir (inkl.) kita watashi-tachi sisi, tu- ñoqanchik, -nchik wataś
wir (exkl.) kami     ñoqayku, -yku ñojku
ihr kamu anatatachi, anatagata ninyi, m- qamkuna, -ykichik niñi
sie meréka kare-tachi, kanojo-tachi wao, wa- paykuna, -nku wao

aktualigita je 18.05.2005

© René Philipp,

Nach oben
valides XHTML valides CSS phase5-logo tidy